Duomenų šifravimas su ssh viešu raktu

2015 birželio 09 d. Atviras kodas

Nesu GnuPG (dar žinomo kaip GPG) mylėtojas, todėl šiame straipsnyje greitai parodysiu kaip užšifruoti kažkokius duomenis turint (gavus) žmogaus viešą raktą.

Viešasis ssh raktas, toks kaip manasis, kurį galite parsisiųsti iš Launchpad yra netinkamas openssl programai, todėl teks susigeneruoti atitinkamo formato raktą-sertifikatą.

Tai galima padaryti su openssl komanda:

  openssl rsa -in ~/.ssh/id_rsa -out /tmp/viesas_raktas.pub -outform PEM -pubout

Būsite paprašytas įvesti savo privataus rakto slaptažodį jeigu tokį turite. Mano sugeneruoto rakto turinys:

  -----BEGIN PUBLIC KEY-----
  MIICIDANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg0AMIICCAKCAgEAyul8GjRteUYK7fSqKYEI
  q1yQasYROEfqBe13gPmYiXscmduK/VqlMfyj39F+3r7MvMHsnA9TA03oJi521cjX
  bi8KeFYLmyzJr0zZrb/pUo1txzeEDP6nPG7pDen4lDX7Sgcn9t6aqfxG8XvZ58Ge
  /eAQw0Gxunz3Dw1/JrOXE4B0R2bKODBV4QFPZXUA+BZF5X5Lmc9JILHef25hvBQR
  rgpyKz6p5nvGyiBFX+KvWe8DFKtX9JkMG1toKYjHv/CycCCY7SJMDIigPZ5+EaRT
  HKyHl2i43uRdu89/2UD06+6dcLOAlThVnqghVKH+Empm3Ot349V9vhCiyAHFohHi
  OXmxLpsO2q5mY0ciiMEMTChSf3EnkFGi9OyhGf8by4EelSpg9S9X+wKdfe/Mq/jD
  FTCxl8I13O9u0zwxJtpsKAMnrxP8UT3zuIU83+YPPvTJqGxIqybgb8/aCnViaMi3
  xXhnikiJ0U3V2GuJPHCv1BOSfx+Paa6V5tgk7bVkrwIA1fgTGweExDRudgCN/Vzp
  OiMYipvWu815tRc1x3ahZhLjBvMq/0z3iM5GBwRBE4j6GgBxxK+Ojf6+bXwdRF1K
  VS+FO5yyZG9SNfKkNHlZztQG+g3h6Uvxgl30U5eZrHAcgYncOYaMXG4PWLehLQBR
  XM8hX01gV+tv8SChFxIfmNMCASM=
  -----END PUBLIC KEY-----

O dabar, imkimės šifravimo darbų!

Pradžiai turėkime ką užkoduoti. Tam galime panaudoti kokį nors jau seniai turimą failą. Kaip pavyzdį tokį galime lengvai susikurti:

  echo 'Mano slapta žinutė čia.' > /tmp/failas.txt

Ir užkoduokime žinutę:

  openssl rsautl -encrypt -inkey /tmp/viesas_raktas.pub -pubin -in /tmp/failas.txt -out /tmp/uzkoduotas_failas

Programa openssl sukurs užkoduotą failą /tmp/uzkoduotas_failas kurį galima bus atsikoduoti tik turint privatų raktą (tokį, kurį turite tik Jūs). Tą galima pasidaryti taip:

  openssl rsautl -decrypt -inkey ~/.ssh/id_rsa -in /tmp/uzkoduotas_failas -out /tmp/atkoduotas_failas

Dešifravimui būsite paprašytas įvesti savo privataus rakto slaptažodį jeigu tokį turite.

Atspausdinkime atkoduoto failo turinį:

  cat /tmp/atkoduotas_failas

Ir gausime:

  Mano slapta žinutė čia.

Tikrai paprasta, greita ir sakyčiau patogu!